DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Ernstige schendingen in Niger en Senegal

Een nieuw rapport van de internationale vakbondsorganisatie ITUC signaleert ernstige schendingen van fundamentele arbeidsrechten in Niger en Senegal. Het rapport verschijnt tegelijk met een rapport van de Wereldhandelsorganisaties over de handelsrelaties in beide landen.Zowel Senegal als Niger hebben alle fundamentele arbeidsnormen van de VN organisatie voor arbeid ILO geratificeerd. Maar het rapport maakt duidelijk dat er ernstige problemen zijn bij de toepassing van deze standaarden in zowel de wetgeving als de naleving. Over de vrijheid van organisatie meldt het rapport dat de sociale dialoog veel te zwak is in Niger. Ook het stakingsrecht is op allerlei manieren ingeperkt. Bovendien bekritiseert het rapport dat vakbonden door een simpele overheidsmaatregel ontbonden kunnen worden. Ook in Senegal is het recht om te staken zeer beperkt, doordat de overheid bevoegd is stakende werknemers te vervangen. Vakbondsorganisaties signaleren dat leden en bestuurders vaak lastiggevallen worden. Er worden wel afspraken door sociale partners gemaakt maar die worden lang niet altijd nageleefd. Nigeriaanse vrouwen worden op grote schaal gediscrimineerd, al ontbreken exacte cijfers. Maar, zo benadrukt Guy Ryder, algemeen secretaris van de ITUC. Het is onacceptabel dat in Niger tweederde van degenen die onder de armoedegrens leven vrouw is. De huidige aanpak van dit probleem is niet effectief en samenhang ontbreekt. Kinderarbeid, ook de ergste vormen, is in beide landen helaas een probleem. De overheden doen veel te weinig om kinderen te beschermen. In Senegal worden jonge tabiles (Koranstudenten) door hun marabouts (religieuze leraren) gedwongen om te bedelen. De internationale vakbondsorganisatie ITUC roept de regering op om deze kinderen van de straat te halen. In Senegal is sprake van economische en seksuele uitbuiting en mensenhandel, ook van kinderen. Download: Het rapport over arbeidsrechten in Senegal en Niger (ITUC)t

Meer: Op de World Social Assembly op 17 en 18 november in Utrecht komen vakbondsorganisaties uit de hele wereld bijeen om strategien te ontwikkelen om armoede te bestrijden door de positie van werkenden te verbeteren. Het programma

Publicatiedatum 16 11 2009