DonerenNieuwsbrief
Home

Kick off Initiatief Duurzame Handel

Nieuws

Onderzoek: De vergeten risico's van de …

Lees meer

Het CNV doet mee aan het Initiatief voor Duurzame handel, waarvoor minister Koenders van Ontwikkelingssamenwerking op 23 oktober het startsein heeft gegeven. Ruim 40 bedrijven en brancheorganisaties en meer dan 20 maatschappelijke organisaties gaan samen werken aan betere arbeidsomstandigheden en meer duurzaamheid in alle schakels van de productieketen. Koenders sprak zijn waardering uit over de snelle realisatie van het IDH en het feit dat in de sectoren hout, soja, thee en natuursteen al een verbeterprogramma begonnen is. Bij de kick-off op 23 oktober zei SER-voorzitter Rinnooy Kan een ‘trots man’ te zijn. Vooral de gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven, NGO’s, overheid en vakbonden is volgens Rinnooy Kan de sleutel tot succes en een voorbeeld voor andere landen. Hij benadrukte het belang van een internationale aanpak van MVO zodat arbeidsomstandigheden en duurzaamheid in de hele keten wordt aangepakt.

CNV bonden betrokken bij verbetertrajecten
Het CNV is als vakcentrale vertegenwoordigd in het IDH. CNV bonden zijn betrokken bij verschillende verbetertrajecten in sectoren. Naast CNV en FNV hebben bijna veertig bedrijven en brancheorganisaties en meer dan twintig maatschappelijke organisaties zich inmiddels verbonden aan het initiatief. Volgens Joost Oorthuizen, directeur van het Initiatief Duurzame Handel, is het de bedoeling dat vele sectoren zullen volgen. “We moeten van elkaar gaan leren en niet steeds opnieuw het wiel uitvinden. Kennisuitwisseling is een belangrijke pijler van het Initiatief Duurzame Handel.”

Het Initiatief Duurzame Handel start programma's die zich richten op het verbeteren van arbeids- en milieu-omstandigheden in de productie- en verkoopketens. Daarnaast is het een platform om praktijkervaringen, kennis en informatie over verduurzaming van internationale handels- en productieketens in verschillende sectoren op te bouwen, uit te wisselen en te bundelen. Om te beginnen gaat IDH aan de slag met soja, natuursteen, cacao en hout-en bosproducten. Bekijk het filmpje op www.initiatiefduurzamehandel.nl

Meer internationaal CNV nieuws:

>>FWrd>> Fatsoenlijk Werk
 Het CNV dringt ook aan dat er meer aandacht komt voor arbeidsrechten in het wereldwijde mensenrechtenbeleid van de Nederlandse regering en is daarom een petitie gestart in aanloop naar de 60e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens op 10 december.

De link met referentie: "14179" kon niet worden hersteld Lees meer en teken hier ook de petitie
 

Publicatiedatum 24 10 2008