DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Millenniumdoelen dichterbij met Akkoord van Schokland

Nieuws

Reactie Afrika-strategie: Gelijkwaardige samenwerking beter verankeren

Lees meer

Afgelopen zaterdag is het Akkoord van Schokland ondertekend. Ministers en bekende Nederlanders tekenden ervoor om een bijdrage te leveren aan de Millennium Ontwikkelingsdoelen. Meer dan 5000 mensen waren erbij op het voormalig eiland in de Noordoostpolder. Ook René Paas tekende daar het Akkoord. Wat het CNV met de milleniumdoelen heeft? Wel, het hebben van fatsoenlijk werk is een cruciale factor voor het terugdringen van armoede. In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen afgesproken om vóór 2015 de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken. Armoede, honger en ziektes moeten dan drastisch zijn teruggedrongen. Milieu, onderwijs en gelijke rechten voor vrouwen en mannen moeten zijn verbeterd. Er is vooruitgang geboekt. Maar we lopen achter. En het kan nog veel beter. 

Wat houdt het Akkoord in?
In het Akkoord verklaren de ondertekenaars wat hun concrete inzet is om in 2015 de acht Millennium Ontwikkelingsdoelen te bereiken.

Wat zijn de Millennium Ontwikkelingsdoelen? 
1. Uitbannen van extreme armoede en honger
2. Alle jongens en meisjes naar school
3. Dezelfde rechten voor mannen en vrouwen
4. Sterk afgenomen kindersterfte
5. Minder sterfte van vrouwen door zwangerschap
6. Verspreiding van ziektes als aids en malaria gestopt
7. Een duurzaam leefmilieu voor meer mensen
8. Eerlijke handel, schuldenverlichting en hulp. Teken ook een eigen Akkoord
Iedereen kan digitaal een eigen Akkoord van Schokland tekenen en aangeven wat hij of zij concreet wil doen aan een van de Millennium Ontwikkelingsdoelen op www.hetakkoordvanSchokland.nl 

Publicatiedatum 03 07 2007