DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

IFC-Wereldbank: fundamentele ILO-normen hanteren bij leningen

De International Finance Corporation (IFC), onderdeel van de Wereldbank, gaat de fundamentele arbeidsnormen van de ILO hanteren bij het verstrekken van private leningen. Dat heeft de organisatie deze week besloten. Margreet Vrieling is enthousiast. Ze nam - als CNV-vertegenwoordiger in een internationale vakbondsdelegatie - tweemaal deel aan een intensief bezoek aan de Wereldbank.

Vijf fundamentele arbeidsnormen
"Dit betekent concreet, dat die bedrijven en instellingen, die een lening ontvangen van de IFC, verplicht zijn zich te houden aan de vijf fundamentele arbeidsnormen van de ILO. Dus aan de vrijheid van vakbeweging, de vrijheid van onderhandelen, geen dwangarbeid, geen kinderarbeid en geen discriminatie. Dat is iets, waar wij als CNV en waar de internationale vakbeweging al jaren voor gepleit hebben. We zullen ons er nu voor inzetten, dat ook de Wereldbank zelf - en daarmee de financiering aan de publieke sector - respect voor deze fundamentele arbeidsnormen zal gaan hanteren als voorwaarde". Vakbonden belangrijk voor eerlijke verdeling welvaart
Vrieling ziet dit nieuwe beleid ook liggen in het verlengde van eerdere uitspraken van de Wereldbank, waarbij de belangrijke rol van vakbonden bij een eerlijke verdeling van de welvaart is erkend. "In 2003 erkende de Wereldbank voor het eerst de vakbeweging als belangrijke sociale partner. Respectering van de fundamentele arbeidsnormen is van groot belang voor het bereiken van een rechtvaardige economische groei en dus voor ontwikkeling, aldus de Bank. Later werd deze visie is neergelegd in het World Development Report, dat als titel meekreeg 'Equity and Development'. In het rapport wordt letterlijk opgemerkt: 'Vrije vakbonden zijn de hoeksteen van elk effectief systeem van arbeidsverhoudingen'. En verder wordt erkend, dat vakbonden 'een kracht zijn geweest in progressieve politieke en sociale veranderingen in vele landen'. Link

  • Wereldbank erkent belang fundamentele arbeidsrechten (link verwijderd)

Publicatiedatum 24 02 2006