DonerenNieuwsbrief
Home

16.000 CNV huishoudhandschoenen voor Donner

Nieuws

Onderzoek: De vergeten risico's van de …

Lees meer

Het CNV heeft minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meer dan 16.000 schoonmaakhandschoenen overhandigd. De minister ontving de gele handschoenen in Den Haag op 7 oktober de internationale World Day of Decent Work. Daarbij staat het recht op Fatsoenlijk Werk centraal. Duizenden Nederlanders hebben de afgelopen anderhalf jaar meegedaan aan de campagne ‘Maak huishoudelijk werk schoon’ van CNV Internationaal. Doel van de campagne was verbetering van de erbarmelijke werkomstandigheden van huishoudelijk werkers, speciaal in Sri Lanka. De Srilankaanse partnerorganisatie National Congress of Workers  (NWC) heeft tegelijk zelf actie gevoerd en heeft ook een petitie en handtekeningen aangeboden aan de Srilankaanse Minister van Arbeid.

Iedere werkende vrouw of man heeft recht op Fatsoenlijk Werk: fatsoenlijke werkomstandigheden, een fatsoenlijk salaris, een veilige werkomgeving. Die rechten zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (die dit jaar 60 jaar bestaat) en zijn ook uitgewerkt in verschillende ILO-verdragen. Maar in veel ontwikkelingslanden wordt het recht op Fatsoenlijk Werk met voeten getreden. Vooral de meest kwetsbare groepen zijn daarvan de dupe zijn: de mensen die geen baan hebben maar in de informele economie werken. Huishoudelijk werkers zijn extra kwetsbaar
Vooral in ontwikkelingslanden is de positie van huishoudelijk werkers vaak slecht: er is zelden sprake van een contract, er zijn geen verzekeringen, als er al vakantie is, is het onbetaald. Daarnaast zijn (seksuele) intimidatie, geweld, hele lange werkdagen en onderbetaling geen uitzonderingen. Huishoudelijk werk wordt vaak gedaan door mensen die toch al in een kwetsbare of hiërarchisch ondergeschikte positie zitten: vrouwen, kinderen en migranten. De afzondering van werken in een particulier huishouden, vergroot de kwetsbaarheid en kans op praktijken die het daglicht niet  verdragen. Weinig geregeld voor huishoudelijk werkers
Huishoudelijk werkers vallen doordat ze geen formeel arbeidscontract hebben vaak niet onder arbeidswetgeving, waardoor een beroep op ILO verdragen moeilijk is. Huishoudelijk werkers zijn in de meeste landen vaak niet of nauwelijks georganiseerd in vakbonden of andere maatschappelijke organisaties. Arbeidsvoorwaarden zijn daardoor moeilijk collectief te regelen en iedereen moet zelf onderhandelen over het loon, de lengte van de werkweek, huisvesting, ziektekosten en (ziekte)verlof. Georganiseerde huishoudelijk werkers staan sterker
CNV wil huishoudelijk werknemers via vakbonden in ontwikkelingslanden organiseren. Zo kan beter druk worden uitgeoefend op overheden en kunnen allerlei vormen van dienstverlening worden ontwikkeld om de positie van huishoudelijk werkers te verbeteren. In Sri Lanka heeft de NWC al vorderingen geboekt. Zo heeft de vakbondsorganisatie een speciale helpdesk opgezet om schendingen en misstanden te melden en te verzamelen. Een apart fonds van CNV Internationaal biedt hiervoor financiële ondersteuning. Nieuwe campagne arbeidsrechten zijn mensenrechten
CNV Internationaal blijft, ook na 7 oktober, aandacht vragen voor Fatsoenlijk Werk. Op 10 december a.s. bestaat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens precies 60 jaar. Precies 60 dagen voorafgaand aan deze 60e verjaardag begint CNV een campagne waarbij het recht op Fatsoenlijk Werk wordt belicht vanuit het Mensenrechtenperspectief. De 60 dagen durende campagne start op 11 oktober 2008. Foto: Niranya Jayamary
Tekst: Eugène Litamahuputty

Publicatiedatum 08 10 2008