CNV Internationaal
rss

Decent Work Agenda

Het concept 'Decent Work' is geïntroduceerd door de 'International Labour Organisation (ILO)' en is gebaseerd op de idee dat werk een bron is voor persoonlijke waardigheid.

Werk zorgt ervoor dat mensen in de behoeften van hun gezinnen kunnen voorzien met betrekking tot veiligheid en gezondheid, waarmee ze hun kinderen naar school kunnen sturen, werk dat hun ook inkomen verzekert als ze ziek worden of nadat ze met pensioen gaan, werk waarbij ze rechtvaardig worden behandeld en waarbij hun rechten worden gerespecteerd.

De Decent Work agenda van de ILO richt zich op de volgende vier zaken:

  • het bevorderen van de fundamentele rechten van werknemers

  • het creëren van passende werkgelegenheid voor mannen en vrouwen

  • het verbeteren van de sociale bescherming

  • en het versterken van de sociale dialoog

CNV Internationaal en Decent Work

CNV Internationaal draagt bij aan Decent Work (fatsoenlijk werk) in ontwikkelingslanden vanuit de CNV principes van internationale solidariteit, eigen verantwoordelijkheid, sociale dialoog en pluralisme.

CNV Internationaal doet dit door de positie van werknemers in de (in)formele economie te versterken via sterke sociale partners en door duurzaamheid in de keten te bevorderen.

In Nederland draagt CNV Internationaal samen met de CNV Vakcentrale en -bonden bij aan Decent Work in ontwikkelingslanden via lobby, beleid en bewustwordingscampagnes.

Twitter